Nhà máy Gang thép Lào Cai

03 Trạm quan trắc khí thải tự động.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục CEMS Nhà máy gang thép lào cai. 03 Trạm quan trắc khí thải tự động Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, CO, NOx, SO2, O2.

READ MORE
Nhà máy Xi Măng Yên Bái

03 Trạm quan trắc khí thải tự động.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục CEMS Nhà máy Xi măng Yên Bái. 03 Trạm quan trắc khí thải tự động Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, CO, NOx, SO2, O2.

READ MORE
Nhà máy kính nổi Việt Nhật VFG

Trạm quan trắc khí thải tự động

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục CEMS Nhà máy kính nổi việt nhật VFG. 01 Trạm quan trắc khí thải tự động Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, CO, NOx, SO2, O2.

READ MORE
Nhà máy xi măng Lam Thạch

08 Trạm quan trắc khí thải tự động

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục CEMS Nhà máy xi măng Lam Thạch. 08 Trạm quan trắc khí thải tự động Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, CO, NOx, SO2, O2.

READ MORE
Nhà máy nhựa Vinatic

Trạm quan trắc khí thải tự động

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục CEMS Nhà máy nhựa Vinatic. Trạm quan trắc khí thải tự động Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, VOCs ( hợp chất hữu cơ bay hơi).

READ MORE
Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền

Trạm quan trắc nước thải tự động

Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Trạm quan trắc nước thải tự động Lưu lượng, nhiệt độ, PH, COD, TSS, Amonia.

READ MORE
3 Tháng Mười Một, 2021

Quảng Nam: Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu giám sát […]
2 Tháng Mười Một, 2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 14/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài […]
27 Tháng Mười, 2021

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu

  Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý […]
17 Tháng Chín, 2021

Các quy định mới về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Ngày 30/6/2021, Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu […]

HOTLINE: 0879616688

Contact Me on Zalo