Thiết bị quan trắc nước thải tự động đa chỉ số

COD, TSS, pH, BOD, Amonia...

Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục đa chỉ tiêu COD, TSS, pH, BOD, Amonia... theo quy định.

READ MORE

Thiết bị đo COD, TSS

COD, TSS

Thiết bị quan trắc nước thải tự động COD, TSS.

READ MORE

Thiết bị đo PH

PH

Thiết bị PH chất lượng cao sử dụng cho hệ thống quan trắc nước thải tự động.

READ MORE

Thiết bị đo Ammonia

Ammonia NH4+

Thiết bị đo Ammonia NH4+ cho hệ thống quan trắc nước thải độ tin cậy cao.

READ MORE

Thiết bị đo lưu lượng nước

Lưu lượng nước - Flow meter...

Thiết bị đo lưu lượng nước - Flow meter ( Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy ) là thiết bị đo khí độ chính xác cao, nhanh và hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

READ MORE

HOTLINE: 0971069688

Contact Me on Zalo