3 Tháng Mười Một, 2021

Quảng Nam: Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu giám sát […]
2 Tháng Mười Một, 2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 14/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài […]
27 Tháng Mười, 2021

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu

  Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý […]
17 Tháng Chín, 2021

Các quy định mới về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Ngày 30/6/2021, Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu […]

HOTLINE: 0879616688

Contact Me on Zalo