7 Tháng Tư, 2021

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan Trắc Môi trường là gì: là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm […]
20 Tháng Một, 2021

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦU KIỀN

Hệ thống quan trắc khí nước tự động Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật […]
20 Tháng Một, 2021

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG NHÀ MÁY XI MĂNG YÊN BÁI

Hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy Xi Măng Yên Bái thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật […]
20 Tháng Một, 2021

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG NHÀ MÁY GANG THÉP LÀO CAI

Hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy Gang Thép Lào Cai thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật […]
20 Tháng Một, 2021

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG NHÀ MÁY NHỰA VINATIC

Hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy nhựa Vinatic thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như […]
20 Tháng Một, 2021

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH

Hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy xi măng Lam Thạch thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật […]
20 Tháng Một, 2021

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG NHÀ MÁY KÍNH NỔI VIỆT NHẬT VFG

Hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy kính nổi VFG thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng […]
18 Tháng Một, 2021

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Previous Next Hệ Thống Quan Trắc Khí Thải Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải
17 Tháng Một, 2021

Thiết bị quan trắc nước ngầm

Hệ thống thiết kế theo thông tư 47/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như thiết kế của hệ thống quan trắc nước thải tự […]

HOTLINE: 0971069688

Contact Me on Zalo