DCEN- DUCATECHNIC JOINT STOCK COMPANY


TIN TỨC

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

THÔNG TƯ Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục.

READ MORE

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

READ MORE

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Thông tư này quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

READ MORE

Báo thanglong.chinhphu.vn

Thúc đẩy tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện nay, có 26/43 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động ổn định đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trên địa bàn Thành phố. Sở thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư các CCN có khối lượng xả thải trên 1.000m3/ngày đêm lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động.

READ MORE

Báo Tài Nguyên và Môi Trường

Giới thiệu Ứng dụng Quản lý và Công bố số liệu Quan trắc môi trường tự động trên nền tảng di động

Ứng dụng sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nhu cầu về thông tin chỉ số chất lượng môi trường không khí tới cộng đồng và là công cụ đắc lực cho các nhà quản lý khi thực hiện thanh kiểm tra, giám sát hoặc tra cứu dữ liệu quan trắc tự động liên tục.

READ MORE

Báo Tài Nguyên và Môi Trường

Đã có Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động tại Nghệ An

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quy chế nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 05/4/2020.

READ MORE
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
call-31
zalo-icon
call-31